Zabiegi diagnostyczne

Zabiegi diagnostyczne


 

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BACC) to zabieg pobrania komórek z guzka do oceny pod mikroskopem. Pod kontrolą ultrasonograficzną guzek nakłuwany jest igłą. W przypadku, gdy zmiana wypełniona jest płynem i okaże się torbielą, po opróżnieniu stanie się ona niewyczuwalna. Jeżeli zaś jest to zmiana lita, pobrane komórki rozprowadzane są na szkiełku mikroskopowym, odpowiednio barwione i poddawane badaniu pod mikroskopem w celu stwierdzenia obecności komórek nowotworowych.

 

Wskazania

1. Zmiany wykrywane fizykalnie (badaniem palpacyjnym):

 • ogniska, które mogą być zmianami nowotworowymi, w szczególności ze względu na asymetrię, brak przesuwalności wobec otaczających tkanek, twardość, nieregularne obrysy, zaciągnięcia lub owrzodzenia skóry,
 • zmiany, które mogą być wznową leczonego uprzednio nowotworu,
 • powiększone węzły chłonne z powodu przerzutu raka,
 • wszelkie guzowate zmiany u kobiet o zwiększonym rodzinnym ryzyku zachorowania na raka sutka (bez względu na wyniki badań obrazowych).

2. Zmiany wykrywane jedynie metodami obrazowania (przy negatywnym wyniku badania fizykalnego):

 • zmiany, które mogą mieć charakter nowotworowy,
 • zmiany, które nie mogą być poddane systematycznej kontroli przy zastosowaniu metod obrazowania.

 


 

Biopsja gruboigłowa

Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu z gruczołu piersiowego (najczęściej przy użyciu igły kalibru 14 GA) 3–6 cienkich wycinków tkankowych o długości 1,5–2 cm. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

W przeciwieństwie do BACC, biopsja gruboigłowa pozwala ocenić w większości przypadków typ histologiczny i stopień zróżnicowania raka oraz czynniki prognostyczne i predykcyjne za pomocą dodatkowych badań immunohistochemicznych lub molekularnych.

Po zabiegu tym pacjentka nie czuje się źle, nie pozostaje po nim praktycznie żaden ślad na skórze, czasami tylko małe zasinienie, które z czasem znika.

 

Wskazania

 • Zmiany sutka stwierdzone badaniem fizykalnym
 • Zmiany sutka niewywołujące objawów klinicznych, stwierdzone jedynie za pomocą metod obrazowania
 • Zmiany budzące podejrzenia w badaniach klinicznych lub w badaniach obrazowych przy negatywnym wyniku BAC

 


 

Biopsja endometrium

Biopsja endometrium polega na pobraniu materiału tkankowego z jamy macicy do badania histopatologicznego. Materiał ten można uzyskać w trakcie zbiegu łyżeczkowania jamy macicy, histeroskopii lub biopsji aspiracyjnej/biopsji rysowej wykonywanej przy użyciu specjalnego narzędzia endosamplera (Pipelle®).

Najmniej obciążającym dla pacjentki sposobem diagnostycznym jest biopsja rysowa. Nie wymaga znieczulenia, nie wymaga specjalnego przygotowania i trwa około 2 minuty.

 

Wskazania:

 • diagnostyka nieprawidłowych krwawień z jamy macicy
 • diagnostyka raka endometrium
 • diagnostyka endometrium w przypadku nieprawidłowego obrazu USG

Po zabiegu mogą wystąpić plamienia z dróg rodnych trwające do około 3 dni i w tym czasie nie zaleca się podejmowania aktywności seksualnej.

 

🠕
powrót