W przychodni FOURMED oferujemy szeroki wybór badań diagnostycznych

Współpracujemy z wiodącymi laboratoriami medycznymi.

Diagnostyka i Laboratorium

Oferujemy pełną diagnostykę oraz badania laboratoryjne z zakresu:

Badania laboratoryjne


 

W Przychodni działa punkt pobrań materiałów do analiz lekarskich 

Punkt pobrań czynny jest:

poniedziałek – piątek 7.00-11.30

sobota 8.00-11.00

Przygotowanie Pacjenta do pobrania krwi na badania:

 1. W dniu poprzedzającym badanie Pacjent powinien ograniczyć wysiłek fizyczny
  i stosować dietę lekkostrawną.
 2. Pacjent powinien pozostawać na czczo (co oznacza nie przyjmowanie posiłków
  i napojów innych niż niegazowana woda od kolacji do rana, najlepiej 12 godzin).
 3. Pacjent zgłasza się po przespanej nocy.
 4. Pacjent powinien uzgodnić z lekarzem kierującym na badanie ewentualne odstawienie leków i preparatów witaminowych.
 5. Przed pobraniem krwi Pacjent powinien odpocząć przez ok. 15 minut.
 6. Dopuszczalne jest pobranie krwi bez zachowania powyższych zaleceń, ale tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

W celu informacyjnym, przedstawiamy ogólny zakres oferowanych i wykonywanych badań diagnostycznych

BADANIA PODSTAWOWE:
—- morfologia
—- biochemia kliniczna
—- układ krzepnięcia
—- badania moczu
—- badania kału

IMMUNODIAGNOSTYKA:
—- diagnostyka chorób tarczycy
—- hormony płciowe
—- pozostałe hormony i metabolity
—- diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
—- diagnostyka anemii
—- diagnostyka cukrzycy
—- markery nowotworowe
—- ocena ryzyka genetycznych wad płodu
—- monitorowanie stężenia leków
—- badania serologiczne
—- serologia transfuzjologiczna
—- osteoporoza
—- diagnostyka infekcji

BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR:
—- diagnostyka chorób nowotworowych
—- diagnostyka infekcji
—- diagnostyka chorób genetycznych

AUTOIMMUNOLOGIA:
—- immunoglobuliny
—- alergia
—- alergia – IgE specyficzne
—- alergia – zestawy alergenów
—- alergeny w panelach (na karcie wynikowej każdy alergen scharakteryzowany jest oddzielnie)
—- składniki dopełniacza i inne enzymy

MIKROBIOLOGIA:
—- badania bakteriologiczne
—- badania mykologiczne

BADANIA GENETYCZNE
—- Badania predyspozycji do chorób nowotworowych
—- Predyspozycja genetyczna człowieka
—- Diagnostyka genetyczna chorób zakaźnych: wirusowych, infekcji dróg moczowo- płciowych, po ukąszeniu przez kleszcze

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy wszelkich informacji dotyczących szczegółów wykonania konkretnego badania

Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)

Badania prenatalne


 

USG Genetyczne + Test Podwójny – Test PAPP-A

Jaki jest cel przesiewowego testu podwójnego i badania USG?

Przesiewowy test podwójny obejmujący badanie z krwi ciężarnej: poziom białka PAPP-A i wolnej podjednostki βHCG wraz z badaniem ultrasonograficznym ukierunkowany jest na wykrycie wad genetycznych płodu związanych z nieprawidłową ilością chromosomów. Najczęstszą z nich jest trisomia 21 pary chromosomów, czyli zespół Downa, ale zdarzają się również trisomie chromosomów 18 i 13. Ponieważ większość trisomii chromosomów jest obarczona ciężkimi wadami układowymi i jest śmiertelna już w okresie płodowym, test na wykrywanie wad genetycznych jest tak naprawdę testem na wykrywanie zespołu Downa – najczęstszej trisomii stwierdzanej po narodzinach dziecka.

Średnia długość życia osób z zespołem Downa to około 50 lat, chociaż niektórzy z nich żyją do ok. 70 lat. Wszyscy są w mniejszym lub większym stopniu dotknięci upośledzeniem umysłowym. Niektórzy mogą podejmować pracę i żyć bez pomocy innych osób, jednak większość z nich wymaga stałej opieki. Ludzie z zespołem Downa są obarczeni także innymi problemami zdrowotnymi między innymi wadami serca, upośledzeniem słuchu lub/i wzroku zwiększonym ryzykiem zachorowania no choroby autoimmunologiczne w tym na cukrzycę typu I i celiakię. Również choroba Alzheimera dotyka ludzi z zespołem Downa częściej i we wcześniejszych latach życia.

Kto może przeprowadzić badanie?

Badanie może być przeprowadzone przez lekarza certyfikowanego przez FMF Fetal Medicine Foundation w Londynie. Lista takich lekarzy znajduje się na stronie Fundacji: www.fetalmedicine.com Wynik przesiewowego testu pierwszego trymestru kalkulowany jest indywidualnie dla każdej pacjentki. Lekarz posiadający certyfikat FMF wprowadza do udostępnianego przez fundację oprogramowania wartości zmierzonych markerów wad genetycznych ocenianych w trakcie badania usg oraz wyniki badań z krwi. Wynik przedstawiany jest w postaci prawdopodobieństwa wystąpienia wady genetycznej u płodu. W razie niskiego prawdopodobieństwa (ryzyka) należy uznać wynik, jako prawidłowy. Natomiast w przypadku podwyższonego ryzyka należy zaoferować ciężarnej wykonanie inwazyjnych badań diagnostycznych. (jak wygląda badanie usg)

Kiedy może być przeprowadzone badanie?

Usg musi być wykonane pomiędzy 11 tyg 0 dni, a 13 tyg 6. Krew na badania biochemiczne może być pobrana od 10 tygodnia ciąży, najpóźniej do 13 tygodnia ciąży. Pacjentka nie musi być na czczo. Ze względu na niestabilność białka PAPP-A badanie w przychodni Fourmed wykonywane są rano, najczęściej następnego dnia po wykonanym badaniu usg, co skraca czas dostarczenia próbki krwi do akredytowanego laboratorium ALAB.

Kto powinien poddać się badaniu przesiewowemu i w jakim wieku pacjentka powinna się zdecydować na badanie?

Utarło się przekonanie, że wady genetyczne dotyczą tylko ciąż u kobiet po 35 roku życia. Natomiast według rekomendacji czołowych światowych towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wskazaniem do wykonania „testu PAPP-A”, tj. oceny stężenia w surowicy krwi białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta-HCG, jest każda ciąża, bez względu na wiek ciężarnej. Ryzyko chorób genetycznych płodu rośnie wraz z wiekiem ciężarnej, ale nie oznacza to, że młoda mama na pewno będzie posiadała zdrowe dziecko. Każda ciężarna także młoda musi liczyć się z prawdopodobieństwem urodzenia chorego dziecka. Należy wiedzieć, że pomimo mniejszego ryzyka trisomii u kobiet młodszych, to właśnie w tej grupie wiekowej wartość bezwzględna urodzeń dzieci chorych jest większa. Wynika to oczywiście z faktu iż zdecydowana większość porodów odbywa się przed 35 rokiem życia kobiety. Z drugiej strony kobiety powyżej 35 roku życia mają ogromną szansę na posiadanie zdrowego potomstwa. To wyjaśnia dlaczego kryterium wieku nie powinno być przedmiotem dyskusji o stosowności przeprowadzenia badania.

Jak wygląda uzyskany wynik badania?

W rezultacie przeprowadzonych w latach 90-tych badań, na grupie ponad 100.000 ciężarnych, FMF ustaliło zakresy norm, tzw. markerów wad genetycznych oraz opracowało specjalne oprogramowanie, które pozwala na oceną indywidualnego ryzyka wystąpienia wady genetycznej u konkretnej ciężarnej. Wyliczenie indywidualnego ryzyka jest możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o prawidłowo wykonane badanie usg oraz analizę stężenia markerów biochemicznych we krwi matki. Każdy lekarz wykonujący badanie ma certyfikat i jest zobowiązany do corocznego audytu, w wyniku którego otrzymuje oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyliczenie ryzyka trisomii chromosomów 21, 13 i 18.

Za wartość graniczną w teście podwójnym przyjmuje się zwykle 1:300. Warto pamiętać, że niskie ryzyko nie oznacza, że dziecko na pewno nie ma zespołu Downa. Oznacza to dokładnie, że ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa jest bardzo małe. Wynika to z faktu, że niektórych przypadków zespołu Downa nie da się wykryć za pomocą badań przesiewowych.
Przy pomocy samego badania usg można wykryć ok. 80% dzieci z wadą genetyczną. Stosując najlepsze testy przesiewowe (badanie USG połączone z badaniem krwi) można wykryć 95-97% dzieci z zespołem Downa. Około 3-5% dzieci z zespołem Downa nie da się wykryć, bez względu na zastosowaną metodę nieinwazyjną.

Uzyskany wynik np. 1:2000 jest znacznie lepszy niż wynik np. 1:50, ale żaden z nich nie przesądza, czy u konkretnej ciężarnej płód jest obciążony chorobą, czy nie. Kluczowym założeniem testu statystycznego opartego o analizę wielu niezależnych od siebie markerów jest takie ustawienie punktu odcięcia, aby uzyskać ok. 3-5% wyników dodatnich. Większość wyników dodatnich to oczywiście fałszywie dodatnie, co jednak generuje stres rodziców oraz lekarza kierującego. Zrozumienie tych założeń przesiewowego testu pierwszego trymestru opartego o statystykę pozwoli na właściwą interpretację otrzymanych wyników.

Uzyskany wynik badania np. ryzyko zespołu Downa 1: 234 oznacza, że statystycznie u jednej pacjentki, z 234, które uzyskały taki sam wynik badania będzie dziecko z zespołem Downa. Należy zauważyć, że aż 233 z tych pacjentek będzie cieszyć się zdrowym potomstwem.

Czy są inne badania alternatywne do badania USG i testu podwójnego?

Badania, które gwarantują 100% pewności, że dziecko jest zdrowe lub chore to badania inwazyjne: amniopunkcja i biopsja kosmówki. Badania te są obciążone ryzykiem utraty ciąży w ok. 1 na 200 – 300 wykonanych zabiegów. Dlatego też, nie wszystkim kobietom oferuje się takie badania rutynowo. W pierwszym etapie wszystkim ciężarnym proponuje się badania przesiewowe, które nie niosą ze sobą żadnego ryzyka dla ciąży. Zadaniem takiego postępowania jest wyselekcjonowanie grupy kobiet, u których ryzyko wystąpienia choroby genetycznej u płodu jest wysokie i zbliżone zarazem do ryzyka poronienia w wyniku przeprowadzonej amniopunkcji, czy biopsji kosmówki. Należy wspomnieć także o możliwości wykonania innego testu przesiewowego tj. badania wolnego pozakomórkowego DNA płodu w krwi ciężarnej. Badanie, które można wykonywać już od 10 tygodnia ciąży, a charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością sięgającą nawet do 99,8%. Badanie nie obejmuje wad morfologicznych płodu i nieprawidłowości anatomicznych, a uzyskanie wyniku nieprawidłowego nie zwalnia nas z potrzeby potwierdzenia wyniku w badaniu inwazyjnym.

Czy trzeba robić badanie z „krwi”, jeśli dobrze wyszło samo usg?

Wg zaleceń Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation – FMF, www.fetalmedicine.com) nie powinno się osobno oceniać badania usg i testu z krwi. Tylko połączenie tych dwóch metod daje pewność właściwego wykonania testu przesiewowego, który wykonany poprawnie pozwala wykryć ponad 95% płodów z wadą genetyczną – trisomią. Tym bardziej w sytuacjach prawidłowego badania ultrasonograficznego wskazane jest wykonanie badania biochemicznego, jako dodatkowego czynnika wykrywającego możliwość aberracji chromosomowych u płodu. Z kolei jeśli badanie usg jest nieprawidłowe i wykryto wady płodu test biochemiczny nie wpłynie nam na ocenę ryzyka i prawdopodobnie pacjentka i tak  będzie musiała poddać się procedurom inwazyjnym.

 


 

TEST NIFTY

Test NIFTY™ to nieinwazyjny test prenatalny (NIPT), który wykrywa zespół Downa i inne wybrane nieprawidłowości genetyczne spowodowane dodatkowymi lub brakującymi informacjami genetycznymi w DNA dziecka.

NIFTY™ opiera się na małej próbce krwi matczynej i jest dostępny już od 10 tygodnia ciąży. Wyniki są dostępne w ciągu do 10 dni roboczych.

NIFTY™ wykrywa trzy najczęściej występujące choroby trisomiczne, czyli zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau. Niezależne badania walidacyjne, w tym największe na świecie badanie dotyczące stosowania NIPT w praktyce klinicznej u prawie 147 000 kobiet, wykazały że NIFTY™ ma wskaźnik dokładności ponad 99% do wykrywania tych zespołów.

NIFTY™ oferuje również opcję testowania dla innych chorób genetycznych, mikrodelecje i zespoły duplikacji – łącznie aż 84 mikrodelecje / duplikacje co sprawia, że jest jednym z najszerszych nieinwazyjnych testów prenatalnych (aż 94 choroby).

Dodatkowo istnieje też możliwość wykonania badania w ciąży bliźniaczej co nie jest dostępne w innych testach genetycznych.

 

szczegóły na stronie:

https://testnifty.pl/pl/rodzice/prezentacja-testu-nifty

 


 

TEST SANCO

Test Sanco to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Trisomie chromosomów 21, 18, i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomów. Średnio 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Patau (trisomia 13).

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Wykrywalność badania przewyższa 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają. Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

 


 

TEST SANCO RhD

Sanco Test RHD to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RhD u płodu w trakcie ciąży. Jest przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej.
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Na podstawie analizy DNA, sprawdza się czynik RhD u płodu. Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Kobiety ciężarne noszące RhD ujemne dziecko nie muszą otrzymywać zastrzyku z immunoglobuliny, natomiast jeśli płód jest RhD dodatni, ta profilaktyka niesie wymierne korzyści. Test można wykonać pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

 


 

WRODZONA TROMBOFILIA MTHFR

Badanie obejmuje: Polimorfizm genu MTHFR analizowany wraz z mutacjami: Leiden (G1691A) genu czynnika V oraz genu protrombiny F2 (G20210A) co pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie.

 • Gen MTHFR koduje enzym (reduktazę metylenotetrahydrofolianową) niezbędny do reakcji przekształcenia potencjalnie toksycznego aminokwasu homocysteiny do metioniny. Nieprawidłowy gen może doprowadzić do uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych. Przerost mięśniówki naczyń powstały w wyniku ich uszkodzenia prowadzi do powikłań, takich jak: miażdżyca oraz zakrzepica żylna i tętnicza. Hiperhomocysteinemia ma również istotne znaczenie dla kobiet ciężarnych. Działanie embriotoksyczne polega na upośledzeniu funkcji śródbłonka naczyniowego, co wiąże się z zaburzeniem zagnieżdżania zarodka oraz zaburzeniem czynności jednostki płodowo-łożyskowej. Podwyższony poziom homocysteiny jest zatem istotnie związany ze zwiększonym ryzykiem poronień samoistnych (w tym również nawykowych), przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży. Niedobór folianów w organizmie i obniżona aktywność MTHFR u kobiet z genotypem T/T w pozycji 677 mogą także zwiększać ryzyko powstania wrodzonych wad cewy nerwowej u potomstwa.
  W przypadku identyfikacji u pacjenta wariantu genu wpływającego na zwiększone stężenie homocysteiny, zaleca się badanie jej stężenia we krwi oraz badanie stężenia kwasu foliowego. Suplementacja kwasem foliowym oraz określonymi witaminami z grupy B zalecana jest ze względu na ich udział w metabolizmie homocyteiny.

 

 • Natomiast u osób posiadających mutację G20210A ryzyko prozakrzepowe wzrasta 2-3 krotnie, a w połączeniu z mutacją Leiden genu czynnika V nawet 10-20 krotnie. Predyspozycja genetyczna prowadzi do szeregu groźnych objawów (zakrzepica żylna i tętnicza, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu).

 

Liczne badania dowodzą, że zatory żylne stanowią jedną z głównych przyczyn powikłań u kobiet w ciąży. Nie tylko wpływają na zachorowalność i śmiertelność kobiet w ciąży oraz w okresie postnatalnym, ale są również przyczyną problemów z utrzymaniem ciąży: zaburzeniem zagnieżdżania zarodka, zaburzeniem czynności jednostki płodowo-łożyskowej, odklejania się łożyska, zaburzeń wzrostu wewnątrzmacicznego płodu oraz idiopatycznych i nawracających poronień (w tym również nawykowych).

USG Ginekologiczne


USG ginekologiczne wykonywane jest zazwyczaj przezpochwowo. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie badania sondą przezbrzuszną (badanie wykonywane z pełnym pęcherzem moczowym).

Badanie polega na ocenie położenia macicy w miednicy mniejszej, jej kształtu oraz wymiarów. Analizie podlega również grubość śluzówki macicy (endometrium) oraz jej cechy morfologiczne. Badane są również jajniki, ich wielkość oraz budowa.

 

Wskazania:

 • bolesne miesiączkowanie
 • diagnostyka niepłodności
 • zaburzenia miesiączkowania
 • diagnostyka krwawień międzymiesiączkowych
 • diagnostyka bólów w podbrzuszu
 • uzupełnienie badania ginekologicznego
 • kontrola wkładki wewnątrzmacicznej

 

Co możemy rozpoznać badaniem USG ginekologicznym?

Podczas badania USG ginekologicznego możemy rozpoznać:

 • wady macicy min. macicę dwurożną, przegrodę w macicy
 • mięśniaki
 • polipy w jamie macicy
 • przerost endometrium (podejrzenie nowotworu)
 • zmiany torbielowate lub lite w obrębie jajników
 • wodniaki jajowodów
 • wczesną ciążę wewnątrzmaciczną (ok 5 tyg ciąży)
 • ciążę pozamaciczną

 

Przygotowanie

Na ogół nie jest potrzebne specjalne przygotowanie do badania.

Prawidłowa ocena macicy.

 


 

USG HyCoSy – drożność jajowodów

Badanie drożności jajowodów jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce niepłodności żeńskiej.

 

Badanie to może zostać wykonane:

• metodą histerosalpinosonografii kontrastowej (HyCoSy) z wykorzystaniem badania ultrasonograficznego do obrazowania podanego kontrastu. Badanie umożliwia ocenę jamy macicy oraz drożności jajowodów

• przy użyciu promieni rentgenowskich (klasyczne HSG).

 

W Przychodni specjalistycznej Fourmed wykonujemy badanie metodą HyCoSy. Badanie jest bezpieczne i stosunkowo mało inwazyjne. Nie wymaga stosowania promieniowani rentgenowskich, a zastosowany kontrast nie wywołuje reakcji alergicznych i nie jest toksyczny dla gamet i zarodków. Bezpieczeństwo podania kontrastu w asyście ultrasonografii sprawia, że nie ma przeciwskazań do starania się o ciążę w cyklu, w którym przeprowadzono HyCoSy.
Zabieg polega na zobrazowaniu przemieszczającego się kontrastu podawanego przez szyjkę macicy. W prawidłowym narządzie rodnym droga kontrastu przebiega pomiędzy macicą, a jamą brzuszną w okolicach jajników. Obserwacja przepływającego kontrastu pozwala wykryć patologie jamy macicy, oraz jajowodów, które mogą być przyczyną niepłodności.

 

Badanie wymaga poprzedzającej konsultacji lekarskiej w celu określenia zakresu niezbędnych badań przygotowawczych.

 

Film pokazowy SonoHSG – Exem Kit

 


 

USG Dna miednicy mniejszej/ USG uroginekologiczne

USG uroginekologiczne wykonywane jest zarówno przezpochwowo jak i przezbrzuszne. Na badanie pacjentka zgłasza się z wypełnionym pęcherzem moczowym aby lekarz mógł właściwie ocenić nasilenie objawów oraz odpowiednio przeprowadzić badanie. Badanie jest niezbędnym elementem diagnostyki w chorobie nietrzymania moczu oraz wypadania narządu rodnego.

Nietrzymanie moczu to często spotykany problem w praktyce ginekologicznej. Niezwykle krępujące dla kobiet jest popuszczanie moczu zdarzające się podczas wysiłku, kaszlu czy śmiechu. Dodatkowo szczególnie u kobiet które miały kilka porodów współistnieje wypadanie narządu rodnego polegające na wpuklaniu się narządów miednicy mniejszej do pochwy. Narządami tymi są macica, pęcherz moczowy i jelita. Do tego typu problemów dochodzi, gdy osłabieniu ulega aparat utrzymujący narządy miednicy mniejszej czemu sprzyja wywiad licznych, trudnych porodów, otyłość, dźwiganie ciężarów, przewlekły kaszel. Nie bez znaczenia jest proces starzenie się, zwłaszcza po menopauzie, prowadzący do zmniejszenia elastyczności tkanek dna miednicy.

Ultrasonografia dna miednicy jest cennym elementem diagnostyki nietrzymaniu moczu. Dzięki tej metodzie możliwe jest uwidocznienie ewentualnych uszkodzeń powięzi i mięśni dna macicy. Najważniejsza jest możliwość czynnościowej oceny zmian zachodzących w położeniu narządów miednicy mniejszej w spoczynku, przy napinaniu mięśni dna miednicy oraz przy parciu. Dzięki temu możliwa jest ocena przyczyn nietrzymania moczu, odróżnienie przypadków wymagających leczenia farmakologicznego od tych gdzie jest możliwe leczenie operacyjne. USG dna miednicy umożliwia wybranie najlepszej metody postępowania w tej przypadłości.

Badanie to jest niezbędne przed decyzją o sposobie leczenia: fizjoterapia dna miednicy, farmakologia, czy leczenie operacyjne.

 


 

USG ciąży 6-10 tygodni

Badanie USG wczesnej ciąży wykonywane jest zazwyczaj w celu potwierdzenia ciąży. Jest niezwykle przydatne u pacjentek z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi w celu ustalenia wieku ciąży oraz prawdopodobnego terminu porodu (PTP).

Jakie parametry są ocenia podczas badania?

 • lokalizacja pęcherzyka ciążowego
 • wielkość pęcherzyka ciążowego GS
 • obecność pęcherzyka żółtkowego YS
 • wielkość zarodka na podstawie CRL
 • ocena czynności serca FHR
 • ocena trofoblastu
 • ocena kosmówkowości w ciąży wielopłodowej
 • ocena budowy macicy i jajników

Jak wykonywane jest badanie USG do 10 tygodnia ciąży?

Badanie powinno być wykonane sondą przezpochwową.

Jak przygotować się do badania?

Nie jest potrzebne specjalne przygotowanie do badania.

 


 

USG ciąży 11-14 tygodni

Badanie USG wykonywane jest pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, często nazywane badaniem USG genetycznym. Polega na szczegółowej ocenie rozwoju i anatomii płodu. Podczas tego badania możliwa jest ocena ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu tzw. trisomii. Najczęstszą jest zespół Downa, a ryzyko wystąpienia tej choroby wzrasta wraz z wiekiem ciężarnej.

 

Pełne badanie składa się z dwóch części:

 • badanie USG z oceną markerów chorób genetycznych
 • tzw. test PAPPA- badanie krwi z oceną stężenia w osoczu białka PAPPA oraz wolnej podjednostki β-hCG

 

Jakie parametry są oceniane podczas badania?

W trakcie badania USG w 110-136 tygodnia ciąży określa się budowę i rozwój płodu.

Ocena anatomii płodu polega na określeniu kształtu główki, ocenie splotów naczyniówkowych oraz echa środkowego, ocenie profilu twarzy, ocenie położenia serca, obecności narządów jamy brzusznej jak żołądek, pęcherz moczowy, ocenie przyczepu pępowiny oraz jej naczyniowości, a także ocenie kończyn płodu.

 

Jak ocenić ryzyko wad genetycznych?

W trakcie badania oceniane są tzw markery chorób genetycznych. Są to specyficzne parametry możliwe do analizy jedynie w tym okresie ciąży tj. po ukończeniu 11 tygodni ciąży, nie później jednak niż 13 tygodni i 6 dni ciąży. Markery te podlegają ocenie statystycznej w połączeniu z wiekiem matki za pomocą specjalnego programu. Jako, że badanie powinno być wykonane zgodnie ze standardami, ważne jest aby wykonujący to badanie lekarz posiadał certyfikat do oceny wad genetycznych u płodu. Certyfikacją i szkoleniem zajmuje się Fundacja Medycyny Płodowej (The Fetal Medicine Foundation), której prekursorem jest prof. Nicolaides z Londynu.

 

Jak wykonywane jest badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży?

Badanie to wykonywane jest przez powłoki brzuszne. Niekiedy istnieje konieczność użycia sondy przezpochwowej w celu bardziej dokładnej oceny płodu.

 

U kogo wykonywać takie badanie?

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej (Kwiecień 2009) oraz rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym (Grudzień 2011), badanie USG z oceną ryzyka wad genetycznych wraz z testem PAPPA należy wykonać u każdej ciężarnej.

 

Co się dzieje jeśli wynik badania jest nieprawidłowy?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u płodu, lekarz wyjaśni jakie są zagrożenia i skieruje na badanie wysokospecjalistyczne w ośrodku referencyjnym zajmującym się diagnostyką wad genetycznych, gdzie możliwe będzie wykonanie amniopunkcji (pobranie do badania płynu owodniowego).

 

Jak się przygotować do badania?

Na ogół nie potrzebne jest specjalne przygotowanie do badania.

Dodatkowe informacje:

Wywiad z dr Markiem Florczakiem

 


 

USG ciąży 20-22 tygodni

Badanie USG w 20-22 tygodniu ciąży to tzw USG połówkowe. Polega na szczegółowej ocenie rozwoju i anatomii płodu. Podczas tego badania możliwe jest wykrycie wad rozwojowych u płodu.

 

Jakie parametry są oceniane podczas badania?

Badanie USG połówkowe polega na ustaleniu stanu płodu na podstawie biometrii płodu:

 • wymiaru dwuciemieniowego BPD
 • obwodu główki płodu HC
 • obwodu brzuszka płodu AC
 • długości kości udowej płodu FL
 • czynności serca płodu FHR
 • oraz na podstawie oceny anatomii płodu

Podczas badania USG połówkowego możliwe jest ustalenie płci dziecka.

 

Co umożliwia badanie USG połówkowe?

Badanie USG połówkowe umożliwia wykrycie nieprawidłowości w rozwoju płodu takich jak:

 • rozszczep kręgosłupa – nieprawidłowy rozwój kręgosłupa
 • wady kończyn
 • rozszczep wargi
 • wady mózgu – m.in. bezmózgowie, wodogłowie
 • wytrzewienie – nieprawidłowy rozwój brzucha charakteryzujący się obecnością np. żołądka, jelit czy wątroby na zewnątrz brzucha płodu
 • przepuklina pępowinowa
 • przepuklina przepony – ubytki w mięśniu przeponowym
 • wady serca
 • wady nerek

 

Czy badanie USG połówkowe jest bezpieczne?

Badanie USG uważane jest przez lekarzy za bezpieczne dla płodu i ciężarnej.

 

Jak wykonywane jest badanie połówkowe?

Badanie połówkowe wykonywane jest przez powłoki brzuszne. Niekiedy istnieje konieczność użycia sondy przezpochwowej w celu oceny długości szyjki macicy.

 

Co się dzieje jeśli wynik badania jest nieprawidłowy?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u płodu, lekarz wyjaśni jakie są zagrożenia i skieruje na badanie wysokospecjalistyczne w ośrodku referencyjnym zajmującym się diagnostyką i leczeniem patologii ciąży.

 

Jak się przygotować do badania?

Na ogół nie potrzebne jest specjalne przygotowanie do badania.

 


 

USG ciąży 3D/4D

Badanie USG 3D/4 D jest bardzo cennym uzupełnieniem badania dwuwymiarowego 2D. Dzięki technice trójwymiarowej możemy dokładnie ocenić płód oraz wnętrze macicy. Otrzymujemy piękny, wyraźny obraz dziecka, na którym przyszli rodzice mogą po raz pierwszy zobaczyć swoje maleństwo. Zdjęcia oraz nagranie z badania stanowią niezwykle cenną pamiątkę dla rodziców oraz dla dziecka.

 

Jakie parametry są oceniane podczas badania?

Badanie USG 3D/4D polega na ustaleniu budowy płodu. Oceniamy:

 • anatomię płodu – twarzoczaszkę, kończyny, płeć
 • czynności serca płodu FHR

 

Co umożliwia badanie USG połówkowe?

Badanie USG 3D/4D umożliwia wykrycie nieprawidłowości w rozwoju płodu takich jak:

 • rozszczep kręgosłupa – nieprawidłowy rozwój kręgosłupa
 • wady kończyn
 • rozszczep wargi
 • wytrzewienie – nieprawidłowy rozwój brzucha charakteryzujący się obecnością np. żołądka, jelit czy wątroby na zewnątrz brzucha płodu
 • przepuklina pępowinowa

Wskazania do wykonania badania USG 3D/4 D cały czas ulegają rozszerzeniu.

 

Czy badanie USG 3D4D jest bezpieczne?

Badanie USG 3d/4D uważane jest przez lekarzy za bezpieczne dla płodu i ciężarnej.

 

Jak wykonywane jest badanie USG 3D/4D?

Badanie wykonywane jest przez powłoki brzuszne.

Dysponujemy najwyższej klasy aparatem USG Voluson E8 spełniającym najwyższe standardy diagnostyki obrazowej płodu.

 

Co się dzieje jeśli wynik badania jest nieprawidłowy?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u płodu, lekarz wyjaśni jakie są zagrożenia i skieruje na badanie wysokospecjalistyczne w ośrodku referencyjnym zajmującym się diagnostyką i leczeniem patologii ciąży.

 

Jak się przygotować do badania?

Na ogół nie potrzebne jest specjalne przygotowanie do badania.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że jakość obrazu USG płodu w technice tradycyjnej 2D (skala szarości), a także w technice trójwymiarowej 3D/4D zależna jest od wielu czynników, m.in.:

 • ułożenia płodu wieku ciążowego
 • ilości wód płodowych
 • indywidualnej przezierności tkanek dla ultradźwięków (ilość tkanki tłuszczowej, właściwości tkanki łącznej)
 • zastosowania kremów na skórę brzucha przed badaniem

W/w czynniki wpływają na tzw. warunki techniczne badania, od których zależy jakość wizualizacji, jak również czas badania.

USG Dzieci i Dorosłych


 

USG bider u noworodków

 

USG bioder to najlepsza metoda diagnostyki dysplazji stawów biodrowych. Zgodnie z zaleceniami badanie powinno być wykonane dwukrotnie:

 •     po urodzeniu około 4-6 tygodnia życia,
 •     oraz około 12-16 tygodnia życia.

Dysplazja stawu biodrowego czyli niedorozwój stawu biodrowego jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych u człowieka. Problemy występują u około 5% niemowląt.

Nie wykryta wcześnie dysplazja prowadzi do nieodwracalnych zmian stawu biodrowego, skrócenia nóżki i utykania. Stwierdzona zbyt późno wymaga unieruchomienia nóżek w gipsie i leczenia operacyjnego. Leczenie jest długotrwałe i nie zawsze powoduje całkowitą korekcję wady.

Wczesne rozpoznanie jest najważniejsze dla dalszego leczenia oraz całkowitego wyzdrowienia. Postępowanie lecznicze jest wtedy krótkie, mało skomplikowane i skuteczne. Badanie USG jest nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne.

Przygotowanie:

Nie wymagane jest specjalne przygotowanie do badania.

 


 

USG przezciemiączkowe

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny struktur mózgu u niemowląt. Wykonanie jest możliwe do czasu zarośnięcia ciemienia. Badanie jest całkowicie bezbolesne oraz bezpieczne i można je powtarzać wielokrotnie.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę główki dziecka nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych narządów. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora struktury mózgu i je ocenia.

 

Jakie są wskazania i co można ocenić w USG przezciemiączkowym?

 • zaburzenia neurologiczne
 • podejrzenie wodogłowia
 • diagnostyka centralnego układu nerwowego u wcześniaków, po ciężkich porodach
 • ocena oraz monitorowanie leczenia wylewów dokomorowych

 

Jak przygotować dziecko do badania USG przezciemiączkowego?

Do badania nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny takich narządów jak: wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, nerki, pęcherz moczowy.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę brzucha nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych narządów. Lekarz posługując się sondą brzuszną uwidacznia na ekranie monitora badane narządy.

Co można ocenić w badaniu USG jamy brzusznej?

Dzięki badaniu USG jamy brzusznej lekarz może rozpoznać torbiele, guzy, nieprawidłowości w wyglądzie lub funkcjonowaniu badanych narządów. Możliwe jest rozpoznanie kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, a także kamicy nerkowej czy moczowodowej.

 

Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej?

Jest to niezwykle ważne aby zgłosić się na badanie po prawidłowym przygotowaniu. W tym celu należy:

 • nie jeść około 6 godzin przed badaniem
 • osoby cierpiące na wzdęcia powinny w przeddzień badania zastosować lekkostrawną dietę oraz w miarę możliwości przyjąć dostępne bez recepty leki przeciwdziałające wzdęciom np. Espumisan 3 x dziennie po 3 tabletki.
 • przeciwwskazane jest spożywanie napojów gazowanych, żucie gumy oraz palenie papierosów w dniu badania.
 • osoby przyjmujące leki powinny popić je niewielką ilością niegazowanej wody
 • dzieci do 5 roku życia nie muszą być na czczo
 • dzieci jak i dorośli powinni mieć wypełniony pęcherz moczowy ( nie oddawać moczu przez 1-2 godziny przed badaniem oraz wypić około 2-3 szklanki niegazowanej wody)

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG tarczycy

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny tarczycy.Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku i jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Może być powtarzane wielokrotnie.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę szyi nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanego narządu. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora tarczycę i analizuje jej wygląd.

 

Wskazania:

 • nieprawidłowości w wynikach laboratoryjnych hormonów tarczycy
 • powiększenie tarczycy tzw wole tarczycy
 • obecność wyczuwalnych guzków
 • kontrola leczenia tarczycy
 • ocena zmian przed planowaną biopsją

 

Co można ocenić w badaniu USG tarczycy?

 • wielkość, gdzie norma u kobiety to około 18ml, a u mężczyzny 25ml
 • wygląd miąższu tarczycy
 • obecność zmian ogniskowych (guzków)
 • obecność torbieli
 • ocena przepływu w naczyniach tarczycy metodą Dopplera.
 • pomoc przy wykonywaniu biopsji.

 

Jak przygotować się do badania USG tarczycy?

Do badania nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG piersi

USG piersi jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym w zakresie gruczołów piersiowych. Skierowane jest do kobiet poniżej 35-40 roku życia. Badanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Jest niezwykle przydatnym badaniem  w profilaktyce chorób nowotworowych sutka.

 

Wskazania:

 • coroczna kontrola piersi
 • diagnostyka guzów piersi
 • diagnostyka i monitorowanie zmian torbielowatych
 • diagnostyka nowopowstałych, wyczuwalnych palpacyjnie guzków, zaciągnięć skóry, wycieku wydzieliny z sutka

 

Jak przygotować się do badania?

Badanie najlepiej wykonywać w pierwszej fazie cyklu. Poza tym nie potrzebne jest specjalne przygotowanie.

W miarę możliwości należy przynieś wyniki poprzednich badań obrazowych.

 

Więcej informacji nt chorób piersi i diagnostyki:

Artykuł w Strefie Mińsk

 


 

USG narządu ruchu u dorosłych

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny narządu ruchu tj. mięśni, ścięgien, więzadeł i stawów. Jest metodą całkowicie bezpieczną oraz bezbolesną. Można je powtarzać wielokrotnie.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych narządów. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora badane narządy oraz analizuje ich budowę.

 

Co można ocenić w badaniu USG narządu ruchu?

Badaniem tym oceniane są struktury wewnątrzstawowe jak kaletki, więzadła, zarysy kostne, łąkotki oraz chrząstki stawowe. Możliwa jest również ocena struktur pozastawowych jak pochewki ścięgien czy mięśnie.

 

Wskazania:

 • ból mięśni lub obrzęk
 • ból stawu lub obrzęk
 • urazy, skręcenia nawykowe
 • deformacje stawów
 • wyczuwalne guzki mięśni lub tkanki podskórnej

 

Jak przygotować się do badania USG narządu ruchu?

Do badani nie jest potrzebne specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG  jąder i najądrzy

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny jąder i najądrzy. Jest metodą całkowicie bezpieczną oraz bezbolesną.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę moszny nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych narządów. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora badane narządy oraz analizuje ich budowę.

 

Co można ocenić w badaniu USG jąder i najądrzy i jakie są wskazania?

Dzięki badaniu USG jąder i najądrzy lekarz może rozpoznać guzy, nieprawidłowości w wyglądzie lub funkcjonowaniu badanych narządów.

 

Wskazania:

 • ból moszny
 • uraz moszny
 • podejrzenie wodniaka jądra
 • podejrzenie guza jądra lub najądrza

 

Jak przygotować się do badania USG jąder i najądrzy?

Do badani nie jest potrzebne specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG  powrózka nasiennego

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny powrózka nasiennego. Jest metodą całkowicie bezpieczną oraz bezbolesną.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę moszny oraz okolicę pachwin nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych narządów. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora struktury powrózka nasiennego oraz analizuje ich budowę.

 

Co można ocenić w badaniu USG powrózka nasiennego i jakie są wskazania?

Dzięki badaniu USG powrózka nasiennego lekarz może rozpoznać żylaki powrózka nasiennego, które mogą być przyczyną bólu oraz niepłodności męskiej.

 

Jak przygotować się do badania USG powrózka nasiennego?

Do badani nie jest potrzebne specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG  węzłów chłonnych

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do węzłów chłonnych. Jest metodą całkowicie bezpieczną oraz bezbolesną. Można je powtarzać wielokrotnie.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanej okolicy. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora badane struktury oraz analizuje ich budowę.

 

Co można ocenić w badaniu USG węzłów chłonnych?

Dzięki badaniu USG węzłów chłonnych lekarz ocenia ich budowę oraz analizuje ryzyko choroby nowotworowej. Węzły chłonne mogą ulec powiększeniu na tle toczącego się procesu zapalnego ( w przebiegu infekcji bakteryjnej, grzybiczej czy wirusowej) tzw odczynowe powiększenie węzłów chłonnych lub na tle toczącej się choroby nowotworowej.

 

Wskazania:

 • ból węzłów chłonnych
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • monitorowanie chorób nowotworowych pod kątem przerzutów do węzłów chłonnych
 • badanie pomocne przy biopsji węzłów chłonnych

 

Jak przygotować się do badania USG węzłów chłonnych?

Do badani nie jest potrzebne specjalne przygotowanie.

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

USG  Doppler naczyń krwionośnych

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny przepływu krwi w naczyniach zarówno żylnych jak i tętniczych. Najbardziej istotne i najczęściej badane są przepływy w naczyniach kończyn dolnych, naczyniach nerkowych oraz szyjnych. Dzięki zastosowaniu efektu Dopplera możliwa jest ocena prędkości oraz kierunku przepływu krwi w badanym naczyniu oraz obecność zwężeń w naczyniach.

 

Jak przebiega badanie?

Na skórę nakładany jest specjalny żel dzięki, któremu możliwe jest prawidłowe obrazowanie badanych naczyń. Lekarz posługując się sondą uwidacznia na ekranie monitora badane narządy.

 

Co można ocenić w badaniu USG przepływów?

Dzięki badaniu USG przepływów lekarz może rozpoznać zwężenia naczyń, obecność skrzeplin, blaszek miażdżycowych, tętniaków, a także ocenić wydolność zastawek żylnych.

Jak przygotować się do badania USG przepływów?

Na ogół nie jest potrzebne specjalne przygotowanie, jedynie do badania naczyń nerkowych oraz aorty należy być na czczo (przygotowanie podobne jak przy USG jamy brzusznej)

Na badanie należy w miarę możliwości przynieść poprzednie wyniki badań.

 


 

Zabiegi diagnostyczne


 

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BACC) to zabieg pobrania komórek z guzka do oceny pod mikroskopem. Pod kontrolą ultrasonograficzną guzek nakłuwany jest igłą. W przypadku, gdy zmiana wypełniona jest płynem i okaże się torbielą, po opróżnieniu stanie się ona niewyczuwalna. Jeżeli zaś jest to zmiana lita, pobrane komórki rozprowadzane są na szkiełku mikroskopowym, odpowiednio barwione i poddawane badaniu pod mikroskopem w celu stwierdzenia obecności komórek nowotworowych.

 

Wskazania

1. Zmiany wykrywane fizykalnie (badaniem palpacyjnym):

 • ogniska, które mogą być zmianami nowotworowymi, w szczególności ze względu na asymetrię, brak przesuwalności wobec otaczających tkanek, twardość, nieregularne obrysy, zaciągnięcia lub owrzodzenia skóry,
 • zmiany, które mogą być wznową leczonego uprzednio nowotworu,
 • powiększone węzły chłonne z powodu przerzutu raka,
 • wszelkie guzowate zmiany u kobiet o zwiększonym rodzinnym ryzyku zachorowania na raka sutka (bez względu na wyniki badań obrazowych).

2. Zmiany wykrywane jedynie metodami obrazowania (przy negatywnym wyniku badania fizykalnego):

 • zmiany, które mogą mieć charakter nowotworowy,
 • zmiany, które nie mogą być poddane systematycznej kontroli przy zastosowaniu metod obrazowania.

 


 

Biopsja gruboigłowa

Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu z gruczołu piersiowego (najczęściej przy użyciu igły kalibru 14 GA) 3–6 cienkich wycinków tkankowych o długości 1,5–2 cm. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

W przeciwieństwie do BACC, biopsja gruboigłowa pozwala ocenić w większości przypadków typ histologiczny i stopień zróżnicowania raka oraz czynniki prognostyczne i predykcyjne za pomocą dodatkowych badań immunohistochemicznych lub molekularnych.

Po zabiegu tym pacjentka nie czuje się źle, nie pozostaje po nim praktycznie żaden ślad na skórze, czasami tylko małe zasinienie, które z czasem znika.

 

Wskazania

 • Zmiany sutka stwierdzone badaniem fizykalnym
 • Zmiany sutka niewywołujące objawów klinicznych, stwierdzone jedynie za pomocą metod obrazowania
 • Zmiany budzące podejrzenia w badaniach klinicznych lub w badaniach obrazowych przy negatywnym wyniku BAC

 


 

Biopsja endometrium

Biopsja endometrium polega na pobraniu materiału tkankowego z jamy macicy do badania histopatologicznego. Materiał ten można uzyskać w trakcie zbiegu łyżeczkowania jamy macicy, histeroskopii lub biopsji aspiracyjnej/biopsji rysowej wykonywanej przy użyciu specjalnego narzędzia endosamplera (Pipelle®).

Najmniej obciążającym dla pacjentki sposobem diagnostycznym jest biopsja rysowa. Nie wymaga znieczulenia, nie wymaga specjalnego przygotowania i trwa około 2 minuty.

 

Wskazania:

 • diagnostyka nieprawidłowych krwawień z jamy macicy
 • diagnostyka raka endometrium
 • diagnostyka endometrium w przypadku nieprawidłowego obrazu USG

Po zabiegu mogą wystąpić plamienia z dróg rodnych trwające do około 3 dni i w tym czasie nie zaleca się podejmowania aktywności seksualnej.

 

Cytologia


 

Cytologia ginekologiczna

Cytologia ginekologiczna jest prostym badaniem, które ma szerokie zastosowanie w profilaktyce raka szyjki macicy. Polega ona na pobraniu komórek z tarczy szyjki macicy oraz jej kanału przy pomocy specjalnej szczoteczki oraz wykonaniu i utrwaleniu rozmazu na szkiełku mikroskopowym. Tak przygotowany preparat trafia do doświadczonego specjalisty, gdzie podlega ocenie. Badanie to umożliwia wykrycie bardzo wczesnych zmian, które nieleczone mogą prowadzić do rozwoju raka.

 


 

Cytologia cienkowarstwowa LBC

To nowa jakość w badaniach cytologicznych – pozwala na osiągniecie większej pewności i wiarygodności wyników. W Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecaną (obok tradycyjnej cytologii) w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

Podstawowe zalety cytologii na podłożu płynnym (LBC):

• nawet dwukrotnie większa wykrywalność nieprawidłowych komórek szyjki macicy w stosunku do metody klasycznej,
zwłaszcza typu dysplazji wysokiego stopnia (CIN2/3 , HSIL – high grade SIL),
• znacznie lepsza jakość preparatów ułatwiająca ich ocenę,
• mniejszy odsetek preparatów tzw. suboptymalnych lub nie nadających się do oceny ze względu na słabą jakość – rzadziej
zachodzi konieczność powtórzenia cytologii, • możliwość wykonania dodatkowych badań molekularno-genetycznych z tej samej próbki, np. wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusów opryszczki (HSV), bakterii Chlamydia trachomatis i in.

Przed planowanym badaniem cytologicznym:

w dniu badania unikaj irygacji pochwy;
przez 2 dni poprzedzające pobranie cytologii nie współżyj z penetracją;
w ciągu 3 dni przed planowanym badaniem nie stosuj preparatów dopochwowych (leków, środków plemnikobójczych);
zgłoś się na badanie nie wcześniej niż 4 dni po miesiączce, najlepiej w środku cyklu miesiączkowego;
nie używaj przed założeniem wziernika nawilżaczy (lubrykantów);

Przygotuj się do rozmowy na temat:

pierwszego dnia ostatniej miesiączki;
wyników ostatnich badań cytologicznych;
przebytych porodów, infekcji, stosowanej antykoncepcji, zabiegów na szyjce macicy, chorób nowotworowych w rodzinie.

Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy:

W przychodni Fourmed istnieje możliwość zamówienia szczepionki na HPV – Gardasil 9.

Dotychczasowe szczepionki ukierunkowane były na najbardziej onkogenne wirusy HPV tj. 16,18 – Cervarix oraz Silgard, która dodatkowo poprzez odpowiedź na HPV 6,11 zwiększała odpowiedź immunologiczną na wirusy powodujące kłykciny kończyste.

Firma MSD wprowadziła nową szczepionkę Gardasil 9, która w znacznie szerszym zakresie chroni przed wirusami HPV i jeszcze pewniej zabezpiecza przed niektórymi nowotworami wywoływanymi przez wirusy. Wywołuje reakcję immunologiczną względem 9 typów wirusów, dodatkowo powodując występowanie reakcji krzyżowych na inne podtypy patogenów. Szczepionka dedykowana jest zarówno chłopcom jaki i dziewczynkom od 9 roku życia w schemacie szczepień 0,2,6 miesięcy tj 3 dawki.  Skuteczność szczepień została potwierdzona w randomizowanych badaniach i dotyczy profilaktyki raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy, brodawek narządów płciowych, części raków krtani czy gardła. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku kontroli lekarskich i profilaktyki biernej w postaci badań cytologicznych ale jest w chwili obecnej najlepszą formą profilaktyki czynnej, którą rekomenduje szereg towarzystw lekarskich.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem napisanym przez dr n. med. Jarosława Konecznego – Wywiad z dr n. med. Jarosławem Konecznym

Holter ciśnieniowy


 

Holter ciśnieniowy to nowoczesny, automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego.
Pacjent przez całą dobę nosi specjalny mankiet, który dokonuje pomiaru ciśnienia co 20 min. w dzień oraz co 30 min. w nocy. Dane z tych pomiarów są zapisywane w niewielkim urządzeniu wielkości walkmana.

 

Wskazania

Nieprawidłowe pomiary ciśnienia tętniczego krwi przekraczające 140/90mmHg.

 

Jak przygotować się do badania?

Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, gdyż trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

Środki ostrożności

 • Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.
 • Urządzenie rejestrujące nie jest wstrząsoodporne, nie należy więc doprowadzać do upadku urządzenia

 

Po upływie 24 godzin pacjent zgłasza się do przychodni w celu zdjęcia urządzenia oraz wydruku wyniku pomiarów. Otrzymany wynik nie jest opatrzony oceną specjalistyczna, dlatego tez powinien być skonsultowany z lekarzem.

Echo serca – Echokardiografia


 

Echo serca – Echokardiografia to zaawansowane badanie serca z zastosowaniem aparatu ultrasonograficznego z użyciem ultradźwięków o wysokiej częstotliwości.

 

Podstawowe informacje

Badanie jest nieinwazyjne. Polega na zastosowaniu specjalnej sondy ultrasonograficznej dzięki której na obrazie monitora USG lekarz kardiolog może ocenić anatomię serca oraz jego funkcję. Podczas badania, specjalista jest w stanie wykryć nieprawidłowości takie jak: zaburzenia rytmu serca, tętniaki ścian serca, ocenić blizny pozawałowe, budowę i funkcję zastawek serca, czy potwierdzić wadę serca. Echo serca jest obecnie jedną z podstawowych technik diagnostycznych w nowoczesnej kardiologii.

 

Jak wygląda badanie Echo serca?

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odsłoniętą klatką piersiową.  Jest to badanie niebolesne, pacjent odczuwa jedynie dotyk sondy oraz żelu przewodzącego dźwięki.

 

Jak przygotować się do badania?

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badania.

 

Badanie echokardiograficzne wykonywane jest w Przychodni Fourmed przez Panią dr  Barbarę Mechowską-Kleyff  – specjalistę kardiologii.

EKG


 

Elektrokardiogram (EKG) to jedno z częściej wykonywanych badań u pacjentów z podejrzeniem choroby serca.

Podstawowe informacje

Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na wstępną diagnostykę zaburzeń rytmu serca, a także pozwala rozpoznać zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

 

Jak wygląda badanie EKG?

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel którym smaruje się skórę przed założeniem elektrod zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut.

 

Jak przygotować się do badania?

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badania.

 

Wyniki

EKG może dostarczyć danych dotyczących rytmu i częstości pracy serca. Prawidłowo serce powinno kurczyć się z częstością pomiędzy 60 a 100 uderzeń na minutę. Zaburzenia rytmu serca uwidocznione w EKG wskazują na złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca lub zaburzenie jonowe. Jeżeli przebyłeś zawał serca, EKG pomoże ocenić rozległość i umiejscowienie uszkodzenia mięśnia sercowego. Powiększenie komór serca na skutek zbyt dużego obciążenia , jest również widoczne w badaniu EKG.

KTG


 

Kardiotokografia (KTG)

jest to nieinwazyjna metoda służąca do monitorowania tętna płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy.

Wskazania:

 • zaburzenia wzrostu płodu
 • cukrzyca w ciąży
 • nadciśnienie w ciąży
 • zaburzenia ilości płynu owodniowego
 • cholestaza ciężarnych
 • wady serca płodu
 • uraz brzucha słabe odczuwanie ruchów płodu
 • ciąża mnoga
 • ciąża zagrożona

 

W prawidłowo przebiegającej ciąży pierwsze badanie KTG powinno wykonać się około 37 tygodnia ciąży i wykonywać raz w tygodniu do terminu porodu. Po tym czasie badanie powinno wykonywać się 2-3 razy w tygodniu.

 

Jak wygląda badanie KTG?

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, najczęściej na lewym boku. Do brzucha ciężarnej przymocowywane są dwa detektory – jeden rejestruje czynność serca płodu, drugi zaś czynność skurczową macicy. Dodatkowo ciężarna trzyma w ręku rejestrator ruchów płodu – w momencie poruszania się dziecka naciska przycisk. Badanie zazwyczaj trwa około 30 min.

 


 

^
powrót