Interna

Interna


dr Kamil Mytkowski

 

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

 

Godziny przyjęć: wtorki (17:00 – 19:00)

Zakres wieku przyjmowanych pacjentów od 16 r. ż.

Wykształcenie:

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Doświadczenie:

  • Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
  • Pracuje jako asystent w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym w SPZOZ w Węgrowie.

Zakres zainteresowań:

  • konsultacje internistyczne od 16 r.ż.
  • ocena Elektrokardiogramu
  • ocena badania Holtera ciśnieniowego (RR)
  • ocena badania Holter EKG
  • bierze udział w badaniach klinicznych jako współbadacz

 

dr Kamil Mytkowski cennik ->

Kontakt ->

 


dr Bartosz Pałdyna

 

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z cho

rób wewnętrznych.

Godziny przyjęć: wtorki (17:00 – 19:00)

Zakres wieku przyjmowanych pacjentów od ur. do 18 r. ż.

Wykształcenie:

  • 2021 – rozpoczęcie specjalizacji z alergologii2021 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii2014 – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Doświadczenie:

– szkolenie w dziedzinie pediatrii – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., Oddział Pediatryczny

– w trakcie specjalizacji z alergologii – NZOZ Medica w Siedlcach, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego

w Warszawie – Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

– liczne kursy z zakresu przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc u dzieci – m.in. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdrój

– nauczyciel akademicki – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

– badacz w badaniach klinicznych ETG

– członek: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

– uczestnik licznych krajowych i zagranicznych zjazdów z zakresu pediatrii, alergologii, dermatologii

Zakres zainteresowań:

– alergologia

– dermatologia dziecięca

– choroby układu oddechowego u dzieci

– profilaktyka w pediatrii

 

dr Bartosz Pałdyna cennik ->

Kontakt ->

🠕
powrót