RTG Stomatologiczne

RTG Stomatologiczne

CBCT

Całkowite i częściowe, czyli tomografia wiązki stożkowej będąca pewną odmianą stomatologicznej tomografii komputerowej (TK) z tą różnicą, że jest to odmiana szybsza i bezpieczniejsza. W badaniu wykorzystuje się promieniowanie w postaci wiązki stożkowej

 PANTOMOGRAM

Całościowy i częściowy (zdjęcie panoramiczne) Pantomogram – jest to zdjęcie warstwowe pozwalające ocenić stan uzębienia oraz liczne struktury anatomiczne.

RTG zębowe cyfrowe

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci

ustawodawca na drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu (Dz. U. z 2023r. poz. 576), wprowadził obowiązek odnotowania w Książeczce Zdrowia Dziecka wykonanie każdego zdjęcia rentgenowskiego u dzieci poniżej 16 lat.

§ 13. Jednostka ochrony zdrowia, w której wykonano medyczną procedurę radiologicznq J u osoby poniżej 16. roku życia, jest obowiązana odnotować wykonanie tej procedury w książeczce zdrowia dziecka.

Prosimy Państwa zatem, o zabieranie książeczek zdrowia dzieci do każdego badania RTG.

🠕
powrót