RTG Stomatologiczne

RTG Stomatologiczne

CBCT

Całkowite i częściowe, czyli tomografia wiązki stożkowej będąca pewną odmianą stomatologicznej tomografii komputerowej (TK) z tą różnicą, że jest to odmiana szybsza i bezpieczniejsza. W badaniu wykorzystuje się promieniowanie w postaci wiązki stożkowej

 PANTOMOGRAM

Całościowy i częściowy (zdjęcie panoramiczne) Pantomogram – jest to zdjęcie warstwowe pozwalające ocenić stan uzębienia oraz liczne struktury anatomiczne.

RTG zębowe cyfrowe

🠕
powrót